Nyalands samfällighetsförening

Dadelgränd 30, 175 57 Järfälla
info@nyaland.se
Org.nr 716418-4983

Styrelsen

styrelsen@nyaland.se

Ordförande

Magnus Erlandsson, Dadel 10

Kassör

Anette Arling, Russin 3

Gårdsombud

 

Dadelgränd

Magnus Bergman, Dadel 14
Suppleant: Anders Sellbom (D18)

Korintgränd

Kristina Janryd, Korint 17
Suppleant: Jan-Åke Floren (K25)

Mandelgränd

Anna Hedström, Mandel 13
Suppleant: Hampus Björck (M29)

Russingränd

Fredrik Svanberg, Russin 21
Suppleant: Thomas Löfström (R13)

Äppelvägen

Maria Rustum, Äppel 27
Suppleant: Erik Persson (Ä15)

 

 

 

Revisorer

Rolf Vinterman (Ä25) och Asad Rustum (M1 )
Suppleant: Åke Hjärtner (K14)

 

Valberedning

Mikael Norman, Äppel 6